Webinar Trauma en gezin

Huiselijk geweld heeft impact op het gehele gezin. Zo kunnen ouders en kinderen posttraumatische stressklachten ontwikkelen als gevolg van het geweld. Daarbij kan het geweld ook van negatieve invloed zijn op het ouderschap en de ouder-kind relatie. In dit webinar wordt het effect van huiselijk geweld op het gezin toegelicht en komen de belangrijke behandelaspecten […]

Webinar Trauma en het lichaam

De impact van trauma kan ingrijpend en heel divers zijn, voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Het lichaam speelt daarbij een cruciale rol. Trauma wordt vaak ‘aan den lijve’ ondervonden, en de impact (al dan niet bewust) op een lichamelijke manier ervaren en beleefd. In deze webinar staat Anne Marsman stil bij de relatie […]

Als je uit elkaar gaat

Tijdens de webinar willen we je graag meer informatie geven over de waardevolle rol van parenting coördination. Dit is een nieuwe manier van conflictoplossing buiten de rechter om met het belang van het kind voorop. Daarnaast zullen we je informeren over de nieuwe ontwikkelingen van het Alsjeuitelkaargaat infopunt in onze regio. Donderdag 3 november 15.00-17.00 […]

Kinderrechten en wat kan er allemaal wel ?!

Over toestemming, kinderrechten en oplossingsrichtingen Maandag 10 oktober 15.30-17.00 u Het is een worsteling van veel professionals: (jeugd)zorg of ondersteuning is nodig voor kinderen en jeugdigen, maar één van de ouder geeft geen toestemming. Hoe handel je dan? Welke gronden heb je om wel of niet te handelen in het belang van kinderen en jeugdigen? Het […]

Samen werken aan een veilig en positief sportklimaat

Op dit moment is grensoverschrijdend gedrag in de sport een veel besproken onderwerp doordat situaties binnen de voetbal en turnwereld naar buiten zijn gekomen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 8 kinderen in de sport te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Wat is grensoverschrijdend gedrag en hoe herken je het? Wat zijn signalen, waar moet […]

Wat kan het Centrum Seksueel Geweld voor mij betekenen?

Het Samenwerkingsverband Aanpak Seksueel Geweld Midden Brabant organiseert op donderdag 13 oktober  een voorlichting over het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Tijd: 15.15 -16.45 uur Sprekers: Sarah Tulling, Casemanager CSG Martine de Ridder, Operationeel specialist zedenpolitie Yvon van Gastel, Forensisch-en CSG verpleegkundige Amphia Als je met seksueel geweld te maken hebt gehad of nog hebt, kan […]

Handle With Care

Donderdag 29 september 2022 15.30-17.00 voor het Primair Onderwijs Woensdag 5 oktober 2022 15.30-17.00 voor het VO en MBO Hebben wij als school Handle with Care goed geïmplementeerd? Wat moeten we doen als we een melding krijgen van Handle with Care? Hoe kunnen we jeugdigen het beste steunen? Wat moeten we doen om ook mee […]

Webinar / Signaleren van ouderenmishandeling

1 op de 20 ouderen krijgt te maken met mishandeling. Denk bijvoorbeeld aan  slaan, te weinig eten krijgen, niet de juiste medicijnen krijgen, telefoon weghalen, opsluiten, ongewenste bemoeienis met geldzaken, of seksueel misbruik. Soms handelen plegers opzettelijk, bijvoorbeeld om er financieel beter van te worden  of omdat ze de interesse niet kunnen opbrengen of uit […]

Problematische gehechtheidsrelatie met (pleeg-/adoptie-)ouders

De richtlijn Problematische gehechtheid wordt door professionals het meest bekeken op de website Richtlijnen Jeugdhulp. De richtlijn gaat over kinderen en jongeren die een problematische gehechtheidsrelatie hebben met hun (pleeg/adoptie) ouders. Op 25 april 2022 heeft een webinar plaatsgevonden. Tijdens dit webinar nam Marianne de Wolff, onderzoeker bij TNO Child Health en auteur van de […]

Multifocus in de regio Hart van Brabant

De regio Hart van Brabant heeft de visie ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’ breed omarmd en kiest ervoor om deze visie te implementeren via de Multifocusmethodiek. Met deze methodiek zijn we beter in staat om geweld te stoppen en patronen te doorgronden om de risico’s op geweld te stoppen. Meer informatie in onderstaand document. Multifocus in […]