Herstelbemiddeling – Verder kunnen na een ingrijpende gebeurtenis

Datum: woensdag 17 mei aanvang 15.00u Spreker: Lara Ekkels (Perspectief Herstelbemiddeling) Perspectief Herstelbemiddeling is een non-profit organisatie die betrokkenen (slachtoffer/dader) na een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact brengt. Sinds 2007 verwerken wij jaarlijks ca. 1400 aanmeldingen van betrokkenen die onder andere te maken hebben gekregen met een delict, verkeersongeval of seksueel misbruik of grensoverschrijdend […]

Wat kan het Centrum Seksueel Geweld voor mij betekenen?

SPREKERS Nera Jerkociv, Coördinator CSG Sarah Tulling, Casemanager CSG  Remco de Dreu, Operationeel specialist zedenpolitie Yvon van Gastel, Forensisch-en CSG verpleegkundige Amphia Als je met seksueel geweld te maken hebt gehad of nog hebt, kan er veel op je afkomen als slachtoffer. Het CSG biedt steun op meerdere vlakken. Wat kan CSG precies betekenen voor slachtoffers? Wat […]

Kinderrechten en wat kan er allemaal wel?!

Over toestemming, kinderrechten en oplossingsrichtingen SPREKERS Mr. dr. Mirjam Sombroek MA – expert kinderrechten Mr. Chantal Dekkers – advocaat en mediator ONDER BEZIELENDE LEIDING VAN Prof. dr. Janine Janssen – hoogleraar OU, lector Avans, Politieacademie Drs. Teun Haans – clustermanager Sterk Huis

Signaleren van ouderenmishandeling

1 op de 20 ouderen krijgt te maken met mishandeling. Denk bijvoorbeeld aan  slaan, te weinig eten krijgen, niet de juiste medicijnen krijgen, telefoon weghalen, opsluiten, ongewenste bemoeienis met geldzaken, of seksueel misbruik. Soms handelen plegers opzettelijk, bijvoorbeeld om er financieel beter van te worden  of omdat ze de interesse niet kunnen opbrengen of uit […]

Problematische gehechtheidsrelatie met (pleeg-/adoptie-)ouders

De richtlijn Problematische gehechtheid wordt door professionals het meest bekeken op de website Richtlijnen Jeugdhulp. De richtlijn gaat over kinderen en jongeren die een problematische gehechtheidsrelatie hebben met hun (pleeg/adoptie) ouders. Op 25 april 2022 heeft een webinar plaatsgevonden. Tijdens dit webinar nam Marianne de Wolff, onderzoeker bij TNO Child Health en auteur van de […]

Multifocus in de regio Hart van Brabant

De regio Hart van Brabant heeft de visie ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’ breed omarmd en kiest ervoor om deze visie te implementeren via de Multifocusmethodiek. Met deze methodiek zijn we beter in staat om geweld te stoppen en patronen te doorgronden om de risico’s op geweld te stoppen. Meer informatie in onderstaand document. Multifocus in […]

Bespreekbaar maken seksueel misbruik

Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en andere taboe-onderwerpen op een cultuursensitieve manier, is zeker niet makkelijk. Hoe zorg je ervoor dat de doelgroepen met migranten achtergrond die onderwerpen op een veilige manier met elkaar willen bespreken? Speciaal hiervoor ontwikkelde Stichting Kezban een effectieve dialoogmethode. In regio Hart van Brabant zijn dialoogleiders opgeleid die ingezet […]

Had mijn vader kinderen mogen krijgen?

Hoe is het om als normaal begaafd kind op te groeien met een ouder met een verstandelijke beperking? Lisette van Driest (42) kwam er pas na 22 jaar zorg voor haar vader achter dat hij een verstandelijke beperking had. Vanaf het moment dat haar ouders gingen scheiden, heeft zij de zorg voor haar vader op […]

Praten met kinderen over onveiligheid

Wat is de impact van een ingrijpende gebeurtenis op een kind? Wat zijn signalen dat een kind zich niet veilig voelt? Bijna alle professionals die we spreken zijn het er mee eens dat we in gesprek moeten met kinderen over kindermishandeling. En toch gebeurt het te weinig. Wordt het uitgesteld of overgedragen aan andere professionals. […]

Hoe zet je ervaringsdeskundigheid in bij huiselijk geweld en kindermishandeling?

Het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heeft de afgelopen tijd hard gebouwd aan de inzet van ervaringsdeskundigen in de regio Hart van Brabant. De pool is inmiddels op volle kracht en ook de adviesgroep van ervaringsdeskundigheid staat klaar. Ervaringsdeskundigheid heeft een unieke meerwaarde voor cliënten, professionals en organisaties. Misschien ook voor jouw organisatie? Tijdens dit […]