Wat kan het Centrum Seksueel Geweld voor mij betekenen?

SPREKERS Nera Jerkociv, Coördinator CSG Sarah Tulling, Casemanager CSG  Remco de Dreu, Operationeel specialist zedenpolitie Yvon van Gastel, Forensisch-en CSG verpleegkundige Amphia Als je met seksueel geweld te maken hebt gehad of nog hebt, kan er veel op je afkomen als slachtoffer. Het CSG biedt steun op meerdere vlakken. Wat kan CSG precies betekenen voor slachtoffers? Wat […]

Kinderrechten en wat kan er allemaal wel?!

Over toestemming, kinderrechten en oplossingsrichtingen SPREKERS Mr. dr. Mirjam Sombroek MA – expert kinderrechten Mr. Chantal Dekkers – advocaat en mediator ONDER BEZIELENDE LEIDING VAN Prof. dr. Janine Janssen – hoogleraar OU, lector Avans, Politieacademie Drs. Teun Haans – clustermanager Sterk Huis

Digitale Masterclass over Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid bestaan nu ruim twee jaar. Deze masterclass is voor iedereen die een actieve rol heeft in het versterken van het lokaal (wijk)team. Alle stappen komen tijdens deze masterclass aan de orde. Meld je aan! Wanneer 8 november van 13.00 – 15.00 uur via Webex Voor wie Iedereen die een actieve […]

Webinar Trauma en gezin

Huiselijk geweld heeft impact op het gehele gezin. Zo kunnen ouders en kinderen posttraumatische stressklachten ontwikkelen als gevolg van het geweld. Daarbij kan het geweld ook van negatieve invloed zijn op het ouderschap en de ouder-kind relatie. In dit webinar wordt het effect van huiselijk geweld op het gezin toegelicht en komen de belangrijke behandelaspecten […]

Webinar Trauma en het lichaam

De impact van trauma kan ingrijpend en heel divers zijn, voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Het lichaam speelt daarbij een cruciale rol. Trauma wordt vaak ‘aan den lijve’ ondervonden, en de impact (al dan niet bewust) op een lichamelijke manier ervaren en beleefd. In deze webinar staat Anne Marsman stil bij de relatie […]

Als je uit elkaar gaat

Tijdens de webinar willen we je graag meer informatie geven over de waardevolle rol van parenting coördination. Dit is een nieuwe manier van conflictoplossing buiten de rechter om met het belang van het kind voorop. Daarnaast zullen we je informeren over de nieuwe ontwikkelingen van het Alsjeuitelkaargaat infopunt in onze regio. Donderdag 3 november 15.00-17.00 […]

Signaleren van ouderenmishandeling

1 op de 20 ouderen krijgt te maken met mishandeling. Denk bijvoorbeeld aan  slaan, te weinig eten krijgen, niet de juiste medicijnen krijgen, telefoon weghalen, opsluiten, ongewenste bemoeienis met geldzaken, of seksueel misbruik. Soms handelen plegers opzettelijk, bijvoorbeeld om er financieel beter van te worden  of omdat ze de interesse niet kunnen opbrengen of uit […]

Problematische gehechtheidsrelatie met (pleeg-/adoptie-)ouders

De richtlijn Problematische gehechtheid wordt door professionals het meest bekeken op de website Richtlijnen Jeugdhulp. De richtlijn gaat over kinderen en jongeren die een problematische gehechtheidsrelatie hebben met hun (pleeg/adoptie) ouders. Op 25 april 2022 heeft een webinar plaatsgevonden. Tijdens dit webinar nam Marianne de Wolff, onderzoeker bij TNO Child Health en auteur van de […]

Multifocus in de regio Hart van Brabant

De regio Hart van Brabant heeft de visie ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’ breed omarmd en kiest ervoor om deze visie te implementeren via de Multifocusmethodiek. Met deze methodiek zijn we beter in staat om geweld te stoppen en patronen te doorgronden om de risico’s op geweld te stoppen. Meer informatie in onderstaand document. Multifocus in […]

Bespreekbaar maken seksueel misbruik

Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en andere taboe-onderwerpen op een cultuursensitieve manier, is zeker niet makkelijk. Hoe zorg je ervoor dat de doelgroepen met migranten achtergrond die onderwerpen op een veilige manier met elkaar willen bespreken? Speciaal hiervoor ontwikkelde Stichting Kezban een effectieve dialoogmethode. In regio Hart van Brabant zijn dialoogleiders opgeleid die ingezet […]