Home / Webinars / Seksueel misbruik / Bespreekbaar maken seksueel misbruik

Bespreekbaar maken seksueel misbruik

Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en andere taboe-onderwerpen op een cultuursensitieve manier, is zeker niet makkelijk.

Hoe zorg je ervoor dat de doelgroepen met migranten achtergrond die onderwerpen op een veilige manier met elkaar willen bespreken?

Speciaal hiervoor ontwikkelde Stichting Kezban een effectieve dialoogmethode. In regio Hart van Brabant zijn dialoogleiders opgeleid die ingezet kunnen worden in laagdrempelige, wijkgerichte bijeenkomsten. Deze dialoogleiders hanteren Socratische gespreksmethode en begeleiden de bijeenkomsten zodat de deelnemers onderling in gesprek kunnen gaan.

Op dit webinar wordt inzicht gegeven in de wijze waarop deze methode wordt toegepast en de wijze waarop je gebruik kan maken van dialoogleiders.

Video afspelen