Home / Webinars / Kindermishandeling / De schaamte voorbij met Karin Bloemen

De schaamte voorbij met Karin Bloemen

Over dit college

Karin Bloemen is slachtoffer van verschillende vormen van kindermishandeling waaronder seksueel misbruik. Als ervaringsdeskundige weet ze als geen ander wat er nodig is om te zien en te handelen bij vermoedens, signalen en sporen van kindermishandeling. En ook hoe moeilijk het is om het bespreekbaar te maken en om in actie te komen. Zij zelf is pas heel laat hierover gaan spreken. De omgeving van een kind, maar zeker ook beroepskrachten, kunnen hier een belangrijke in rol spelen. In de signalering, in de aanpak en in verwerking van de opgelopen trauma’s.

Met dit college willen we het brede publiek aanspreken. Iedereen kan een cruciale rol spelen: hoe eerder de signalen opgepakt worden hoe beter. En toch gebeurt dit te weinig. Er kan veel meer worden gemeld en gehandeld. Nog te vaak staat de vertrouwensrelatie, privacy en onzekerheid in de weg om tot actie over te gaan.

De expert

Karin Bloemen bracht in 2019 haar boek ‘Mijn ware verhaal’ uit, waarin ze uitgebreid vertelt over haar verleden met misbruik, mishandeling en angst. ‘Vanuit een diepgewortelde schaamte wordt alles ontkend en doodgezwegen,’ aldus Bloemen. Met die schaamte wil ze afrekenen. Ze schreef het boek ook voor andere slachtoffers. ‘Ik wil ze zeggen: praat erover. Praten kan je redden. Als je dat niet doet, bescherm je alleen de dader. Geheimen vreten je op.’ Inmiddels is ze overladen met reacties van mensen die zich herkennen in haar verhaal en zich nu ook uitspreken over hun eigen misbruik. Ook helpt en coacht ze andere ervaringsdeskundigen om hun verhaal naar buiten te brengen.

Het onlangs verfilmde boek ‘Maar buiten is het feest’ van Arthur Japin is geïnspireerd op het schokkende verleden van Karin Bloemen. Karin leefde continu in een huis, waarin misbruik, mishandeling, vernedering en intimidatie aan de orde van de dag waren.