Home / Webinars / Handle with Care / Handle with Care – VO + MBO

Handle with Care – VO + MBO

Oktober 2023

  • Terugblik op 1 schooljaar Handle with Care
  • Hebben wij als school Handle with Care goed geïmplementeerd?
  • Ervaringen van verschillende betrokken met Handle with Care
  • Hoe kunnen we jeugdigen het beste steunen?

Zijn dit herkenbare vragen? Dan nodigen we je uit voor het webinar over Handle with Care.

Handle with Care is een initiatief om kinderen die thuis betrokken zijn bij huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan. Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen van vier tot achttien jaar die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ook in het nieuwe schooljaar krijgen scholen in de regio Hart van Brabant Handle with Care signalen over kinderen en jongeren die in de thuissituatie huiselijk geweld en kindermishandeling meemaken.

We willen met de betrokken partijen terugblikken op 1 jaar Handle with Care. Hoeveel signalen zijn er verwerkt, hoe hebben de verschillende partners het project neergezet en uitgewerkt?

Voor diegene die de werkwijze van Handle with Care niet kennen zal deze kort toegelicht worden. We staan uitgebreid stil bij het bieden van steun aan het kind en het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, hoe kun je dat het beste doen?

Samen met het Regionaal Expertise Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling werden twee webinars georganiseerd.

Video afspelen