Home / Webinars / Handle with Care / Handle with Care – Vo en MBO

Handle with Care – Vo en MBO

Donderdag 10 oktober 2024 15.15-16.30 voor het VO en MBO

Handle with Care is een initiatief om kinderen die thuis betrokken zijn bij huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange termijneffecten van huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen van vier tot achttien jaar die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Terugblik op schooljaar 2023-2024
  • Wat doe je na een signaal Handle with Care (stroomschema)?
  • Ervaringen van verschillende betrokkenen met Handle with Care
  • Hoe kunnen we jeugdigen het beste steunen?

Ook in het nieuwe schooljaar krijgen scholen in de regio Hart van Brabant Handle with Care signalen over kinderen en jongeren die in de thuissituatie huiselijk geweld en kindermishandeling meemaken.

We willen terugblikken op Handle with Care in 2023-2024. Het aantal signalen is in 23-24 flink gestegen. Hoeveel signalen zijn er verwerkt, wat doe je als school na een signaal Handle with Care? Hoe hebben de verschillende partners het project neergezet en uitgewerkt? Deel je ervaringen en stel je vragen !

Samen met het Regionaal Expertise Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling worden twee webinars georganiseerd. Op donderdag 10 oktober 2024 richten we ons op het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Onderwijs. Op dinsdag 15 oktober 2024 is het webinar bedoeld voor het  Primaire Onderwijs.

AANMELDEN