Home / Webinars Eergerelateerd geweld / Handle With Care

Handle With Care

Donderdag 29 september 2022 15.30-17.00
voor het Primair Onderwijs
Woensdag 5 oktober 2022 15.30-17.00
voor het VO en MBO

  • Hebben wij als school Handle with Care goed geïmplementeerd?
  • Wat moeten we doen als we een melding krijgen van Handle with Care?
  • Hoe kunnen we jeugdigen het beste steunen?
  • Wat moeten we doen om ook mee te doen met Handle with Care?

Zijn dit herkenbare vragen? Dan nodigen we je uit voor het webinar over Handle with Care.

Handle with Care is een initiatief om kinderen die thuis betrokken zijn bij huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan. Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen van vier tot achttien jaar die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook in het nieuwe schooljaar krijgen scholen in de regio Hart van Brabant Handle with Care signalen over kinderen en jongeren die in de thuissituatie huiselijk geweld en kindermishandeling meemaken. We willen kort stil staan bij de werkwijze van Handle with Care en welke stappen de scholen moeten zetten om Handle with Care in te voeren. We staan uitgebreid stil bij het bieden van steun aan het kind en het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, hoe kun je dat het beste doen? Samen met het Regionaal Expertise Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling en Augeo vinden twee webinars plaats. Op 29 september 2022 richten we ons het Primaire Onderwijs. Op 5 oktober 2022 is het webinar bedoeld voor het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Onderwijs.

Voor meer informatie, neem contact op met Marieke Blanken, projectleider Handle with Carem.blanken@bureauqueste.nl

AANMELDEN PO – 29 september
AANMELDEN VO en MBO – 5 oktober