Home / Webinars / Kinderrechten / Kinderrechten en wat kan er allemaal wel?!

Kinderrechten en wat kan er allemaal wel?!

Over toestemming, kinderrechten en oplossingsrichtingen

SPREKERS
Mr. dr. Mirjam Sombroek MA – expert kinderrechten
Mr. Chantal Dekkers – advocaat en mediator

ONDER BEZIELENDE LEIDING VAN
Prof. dr. Janine Janssen – hoogleraar OU, lector Avans, Politieacademie
Drs. Teun Haans – clustermanager Sterk Huis

Video afspelen