Home / Webinars / Trauma / Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Geweld, seksueel misbruik, een vechtscheiding of gevlucht voor de oorlog… 

Wat gaat er om in het hoofd van een getraumatiseerd kind? Een kind met een trauma kan zich lastig en onvoorspelbaar gedragen. Zeker als het niet wil praten over wat hem of haar is overkomen. De gedragsproblemen leiden vaak tot een negatieve spiraal die de problematiek alleen maar versterkt. Het gedrag is moeilijk te begrijpen en kan in de omgeving leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie. Hoe ga je daar als leerkracht mee om? 

Dit Webinar geeft leerkrachten en andere professionals een inkijkje in deze thema’s. Want juist voor deze kinderen kan school een veilige plek zijn waar zij weer vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen.

Video afspelen