Home / Webinars / Kindermishandeling / Problematische gehechtheidsrelatie met (pleeg-/adoptie-)ouders

Problematische gehechtheidsrelatie met (pleeg-/adoptie-)ouders

De richtlijn Problematische gehechtheid wordt door professionals het meest bekeken op de website Richtlijnen Jeugdhulp. De richtlijn gaat over kinderen en jongeren die een problematische gehechtheidsrelatie hebben met hun (pleeg/adoptie) ouders. Op 25 april 2022 heeft een webinar plaatsgevonden. Tijdens dit webinar nam Marianne de Wolff, onderzoeker bij TNO Child Health en auteur van de richtlijn, deelnemers aan de hand van de richtlijn mee in dit onderwerp. Vragen als: Hoe herken je het? Hoe bespreek je met ouders de ouder-kind relatie? en Welke screeningsinstrumenten, behandelingen en interventies kun je inzetten? kwamen aan bod. De webinar is hier terug te kijken.