Home / Webinars / Scheiding / Scholen en echtscheiding

Scholen en echtscheiding

Gescheiden ouders, wat kun je wel en wat kun je niet zeggen of doen?

Een betere aanpak bij scheidingen, daar wil De Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant aandacht voor vragen, door samen met belangrijke netwerkpartners na deze betere aanpak opzoek te gaan. Met name voor die scheidingen waar kinderen bij zijn betrokken. Het is nog steeds niet altijd duidelijk wat je wel en niet mag en kunt doen als docent, naar wie mag je wel en wie mag je geen informatie sturen/geven. Hoe zit het met bevoegdheden en erkenning of gezag? En waar is een kind nu het meest bij gebaat?

Ook het onderwijs heeft als geen ander met de toenemende scheidingsproblematiek te maken. En wordt daarmee ook regelmatig geconfronteerd met vragen hierover. Door samen het vraagstuk ‘scheiden of uit elkaar gaan, te verkennen en uit te diepen onderzoeken we welke oplossingen, kennis en veranderingen nodig zijn om schade bij kinderen – als gevolg van een scheiding – zoveel als mogelijk te voorkomen.
Door kennis over dit onderwerp te delen en jullie ervaringen, kennis en inzichten te verbinden, onderzoeken we samen hoe het onderwijs zijn rol in het welbevinden van kinderen rondom een scheiding beter kan spelen. We gaan op zoek naar vernieuwende mogelijkheden en werkbare oplossingen.

Alleen samen kunnen we het verschil maken voor een kind in de knel!

Video afspelen