Home / Webinars / Huiselijk geweld / Voor werkgevers

Voor werkgevers

Wat doet uw organisatie voor medewerkers die thuis niet veilig zijn?

Huiselijk geweld is het grootste geweldprobleem in Nederland. Door de coronacrisis is de verwachting dat huiselijk geweld toeneemt. Ook uw werknemers kunnen hier thuis mee te maken hebben, als slachtoffer, pleger of getuige. Waarom is het belangrijk dat u als werkgever hier aandacht voor heeft? Dat gaat dit webinar over.

Ongeveer 70 procent van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft een betaalde baan. En ook voor plegers geldt dat zij actief zijn op de arbeidsmarkt. Huiselijk geweld heeft daarmee ook impact op het werk. Huiselijk geweld is verantwoordelijk voor minstens tien procent van het ziekteverzuim. Stress en spanningen zorgen voor te laat komen en eerder weggaan, ziekteverzuim, concentratieproblemen en productieverlies.

Extra spanningen door corona

De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Thuis is moeilijk te scheiden van werk. Immers: er wordt zoveel mogelijk thuisgewerkt. Daarnaast hebben sommige werknemers kinderen thuis die beperkt naar school en buitenschoolse activiteiten kunnen. Dit kan voor extra spanningen in het gezin zorgen. Andere werknemers hebben extra stress door minder inkomsten omdat het bedrijf van hun partner geen of weinig inkomsten genereert.

Wat kunt u als werkgever doen?

Hoe gaat u als werkgever om met spanningen van werknemers? Bent u bekend met de thuissituatie van uw werknemers is? Weet u het wanneer er sprake is van een (v)echtscheiding? Weet u of dit het functioneren en verzuim beïnvloedt? Vraagt u naar spanningen thuis en bekommert u zich hierom of vindt u dit een privé-zaak van de werknemer?

Tijdens dit webinar gaan we in gesprek met Janine Janssen (lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans en bijzonder hoogleraar Rechtstantropologie aan de OU), Katrien de Vaan (projectleider/adviseur bij Regioplan) en Teun Haans (clustermanager bij Sterk Huis). U hoort over diverse perspectieven van huiselijk geweld en hoe u als werkgever het verschil kan maken voor uw medewerkers.

Video afspelen