Home / Webinars / Seksueel misbruik / Wat kan het Centrum Seksueel Geweld voor mij betekenen?

Wat kan het Centrum Seksueel Geweld voor mij betekenen?

SPREKERS

  • Nera Jerkociv, Coördinator CSG
  • Sarah Tulling, Casemanager CSG
  •  Remco de Dreu, Operationeel specialist zedenpolitie
  • Yvon van Gastel, Forensisch-en CSG verpleegkundige Amphia

Als je met seksueel geweld te maken hebt gehad of nog hebt, kan er veel op je afkomen als slachtoffer. Het CSG biedt steun op meerdere vlakken. Wat kan CSG precies betekenen voor slachtoffers? Wat gebeurt er als een slachtoffer contact opneemt met CSG? En mag je als professional ook contact opnemen? Waarom is het belangrijk zo spoedig mogelijk een medische inschatting te maken? Wat kan de politie betekenen? Hoe werken de betrokken partijen optimaal samen? Waarom is het zo moeilijk voor een slachtoffer om te vertellen over een ervaring met seksueel geweld? In dit webinar krijgt u antwoord op al deze én andere vragen.

Video afspelen