Home / Webinars / Seksueel misbruik / Webinar: Wat verandert er in de nieuwe Zedenwet?

Webinar: Wat verandert er in de nieuwe Zedenwet?

Seksuele interactie moet altijd vrijwillig en gelijkwaardig zijn, zowel fysiek als online. Dát is het uitgangspunt voor de nieuwe zedenwet die nu in behandeling is. De wet heet straks Wet Seksuele Misdrijven (WSM) en treedt in werking op 1 juli 2024. De zedenrecherche Zeeland-West-Brabant neemt haar ketenpartners graag mee in wat er gaat veranderen.

In geval van een nare seksuele ervaring, strafbaar of niet, zal de steun van het Centrum Seksueel Geweld onveranderd blijven.  Het CSG zal bij deze bijeenkomst aansluiten om toe te lichten wat zij voor slachtoffers, naasten én professionals kunnen betekenen.

Wanneer
donderdag 11 april  van 13.00 tot 14.30u

Sprekers
> Martine de Ridder, Operationeel specialist A Politie team Zeden
> Gerben Cabboort, Operationeel specialist A Politie team Zeden
> Sarah Tulling, casemanager Centrum Seksueel Geweld

Wilt u deelnemen aan dit webinar, meldt u dan hier aan.