Home / Webinars / Veiligheid / Workshop voor onderwijs en kinderopvang

Workshop voor onderwijs en kinderopvang

Leerkrachten maken zich zorgen om kinderen met een onveilige thuissituatie. Ze zijn blij met de opvang die geboden wordt voor deze kwetsbare kinderen. Maar wat nu? Want nu moet dat lastige gesprek met ouders worden gevoerd. Hoe doe je dat ? Hoe voer je zo’n gesprek? Waar loop je tegen aan?

Annemarie Raes (trainer Coördinatiepunt Trainingen Meldcode) en Dana Wellens (IB-er bs Wandelbos en lid programmateam onderwijs van de Taskforce) verzorgen deze online workshop die ongeveer 45 minuten duurt. Zij geven eerst praktische informatie over het herkennen van signalen, hoe je het gesprek voert met ouders en kinderen en hoe je om kunt gaan met weerstand. Daarna kunnen deelnemers vragen stellen.

Er wordt ingegaan op vragen als:

  • Hoe blijf ik naast de ouder staan?
  • Hoe leg ik uit aan ouders waarom hun kind tot de kwetsbare groep kinderen behoort?
  • Hoe houd ik de relatie met de ouders in stand
Video afspelen