Home / Nieuws / Nieuws / Zero Tolerance Day 2024

Zero Tolerance Day 2024

UITNODIGING 6 FEBRUARI 2024 

In samenwerking met GGD Hart voor Brabant en gemeente Tilburg, staat platform 6/2 weer klaar om een krachtig statement te maken tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Op deze gedenkwaardige dag, dinsdag 6 februari 2024, nodigen we u uit om deel te nemen aan de internationale dag Zero Tolerance tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV).

Dit jaar staat de rol van onderwijs en jongeren centraal. We willen verkennen welke kansen er liggen en leren van internationale partners als het gaat om het bestrijden van VGV. We beloven een dag vol kennisuitwisseling, bewustwording en gezamenlijke actie!

Aanmelden is mogelijk tot 24 januari 2024. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via r.omer@fsan.nl.

KLIK HIER VOOR AANMELDEN

LOCATIE
Stadhuis Tilburg
Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg
TIJD
12:00 – 17:00 uur

DOWNLOAD UITNODIGING (PDF)

Platform 6/2

Platform 6/2 is een samenwerkings-verband tussen Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos (Expertisecentrum gezondheidsverschillen), Plan International en KIT Royal Tropical Institute. Dit jaar wordt het Platform ondersteunddoor GGD Hart voor Brabant en gemeente Tilburg.


Programma


Workshops

 1. Seksualiteit bespreekbaar maken over culturen heen.
  Ieder mens heeft een ander startpunt als het gaat om seksualiteit. Cultuursensitief werken is belangrijk om aan te kunnen sluiten bij diegene met wie je in gesprek gaat of een hulpvraag heeft. Hoe normaliseer je seksualiteit en maak je vrouwenbesnijdenis een onderwerp van gesprek in jouw dagelijkse werk? Hier nemen we je in mee tijdens deze workshop waarin jouw eigen referentiekader centraal staat.
  Aangeboden door GGD Hart voor Brabant
 2. Kijk niet weg op school: de rol van het onderwijs in het signaleren van VGV.
  Leerkrachten op school hebben een belangrijke taak als het gaat om het in kaart brengen van de signalen van meisjesbesnijdenis/VGV. Zij zien wat er speelt en ook wanneer gedrag van kinderen verandert. In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over hetsignaleren van meisjesbesnijdenis/VGV in de klas. Wat is je rol als leerkracht? Naar wie kun je doorverwijzen? Wat zijn de signalen precies, en misschien nog wel belangrijker hoe herken je deze bij meisjes? Deze interactieve workshop laat zien dat het onderwijs onmisbaar is in de strijd tegen meisjesbesnijdenis/VGV.
  Aangeboden door Pharos
 3. De rol van sleutelpersonen
  Verkende impact en toekomst van Sleutelpersonen in de aanpak van meisjesbesnijdenis/VGV tijdens onze workshop. Getraind door FSAN sinds 2004, spelen deze mannen en vrouwen een belangrijke brugfunctie tussen praktiserende gemeenschappen en professionals. Na twintig jaar kijken we terug en werpen we een blik op de toekomstinhoe sleutelpersonen in de komende jaren hun rol zien.
  Aangeboden door FSAN
 4. Jeugdgezondheidszorg en preventie meisjesbesnijdenis
  Aan de hand van leidraad medische zorg en ervaringsverhalen wordt gesproken over ‘Hoe deskundig en vrij voel je je om VGV bespreekbaar te maken?’
  Aangeboden door GGD Hart voor Brabant

  KLIK HIER VOOR AANMELDEN